online

rank

pengunjung web site

Flag Counter

blogger unair

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

struktur wakil kepala madrasah

Oleh Admin 28-10-2015 08:00:37

 

Struktur wakil kepala madrasah        :

 

Waka Kurikulum                                    : Bisri Mustofa, S.Pd

Waka Kesiswaan                                    : Agus Suryadi, S.Pd

Waka Sarana Prasarana                         : Diah Ekowati M, S.Pd

Waka Humas                                           : Mat Soleh, S.Pd

Koordinator Prodi Unggulan                   : Srikumorowati, S.Pd

Koordinator Peningkatan Mutu              : Drs Suyanto

Koordinator Bimbingan Konseling         : Eko Endri Wiyono, S.Pd

Koordinator Satuan Pengamanan           : M. Fathkhurozi