Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Tauziah dengan judul Berhijab

Oleh Admin 24-10-2015 18:28:48

Sumbawa Besar,Inmas (Jum’at, 23/10/2015) Tauziah Siswi dengan Judul “ Hijab “ Kegiatan rutinitas Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa ,jum’at pagi ini cermah singkat yang disampaikan oleh Siti Nafizah siswi kelas XI IPS 2 dengan judul “ Hijab “ kegiatan ini diikuti oleh seluruh keluarga besar MAN 1 Sumbawa.

Hijab umumnya diartikan sebagai penutup , tetapi tidak semua penutup bisa digolongkan dalamhijab, tentuanya kita tahu apa hukum menutup aurat atau berhijab, hukumnya adalah wajib. Didalam Al-Qur’an terdapat Firman Allah SWT tentang berhijab Dari kedua ayat tersebut Allah memerintahkan kepada setiap Muslim untuk menutup aurat, dan jelas sekali hukumnya wajib.berhijab sendiri bukan hanya sekedar menutup kepala ,tetapi pakaian yang menutupi seluruh tubuh kita ,kecuali wajah dan telapak tangan .

Dalam berhijab ada aturan untuk berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam,bukan berpakaian dengan cara memperlihatkan bentuk tubuh kita,tetapi banyak sekali wanita wanita Muslimah zaman sekarang yang masih belum menutup aurat , bahkan tidak sedikit wanita yang mengobral dadadan paha mereka, padahal dada dan paha ayam saja masih ada harganya , lha ini astagfirllah. Didalam Al-Qur’an terdapat Firman Allah tentang berhijab (QS.An-nur:31)  31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An Nuur : 31) Yag kedua Surat al-ahzab :  59. Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya1232 ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Adapun keutamaan dalam berhijab antara lain ; Hijab itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul,Hijab itu iffah (kemuliaan),Alah menjadikan kewajiban menggunakan hijab sebagai tanda iffah (menahan diri dari sesuatu),Hijab itu kesucian, Allah SWT menyifati sebagai kesucian bagi orang orang mukmin,Hijab itu pelindung,Hijab itu taqwa,Hijab itu iman,Hijab itu perasaan cemburu,Hijab itu hanya rasa malu Berhijab selaras dengan rasa cemburu yang merupakan fitnah seseorang laki laki sempurna yang tidak senang dengan pandangan pandangan khianat yang tertuju kepada istri dan anak wanitanya….joko humas man 1 sumbawa

http://ntb.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=300306